Unimedia Unimedia grafity,pleven Unimedia
Unimedia
Unimedia
Формуляри и хартии по образец на клиента.
grafity pleven

Гошо Ковачев-представител за гр. Плевен на

"УНИМЕДИА" ЕООД

Доставка на всички видове принтерни безконечни хартии.Специфични хартии с гриф "Оригинал".

Данъчни фактури, формуляри и типови бланки.

Производство на формуляри и хартии по образец на клиента.

Новости

2013г.:
За директна и персонална кореспонденция с вашите контрагенти, предлагаме отпечатването на готови писма (поздравителни и уведомителни) окомплектовани с надписани пликове.

2013г.:
За по-вече информация виж линка продукти.

09.04.2013г.:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

gogo59bg@gmail.com

Изготвяне на проект

За формуляри:
Подгответе желаните от вас данни в снимкови,хартиени формати или PDF. В зависимост от формата изпратете заявката на електронната поща или в офиса на фирмата.

Доставка:

Доставка на място:
В зависимост от работната седмица и срока за изработка на специфичните стоки или тяхната наличност, срока на доставка е 3-5 работни дни.